» Sprzedaż i magazyn WF-Mag

» Szybka nawigacja: Home | Powrót do Asseco WAPRO | Promocje | Serwis | Mapa strony | KontaktProgram WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Programw linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, 2003 Server maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Kontrahenci:

- dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
- tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
- dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
- kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
- możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
- lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
- tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

Artykuły i usługi :

- cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
- podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
- dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
- oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
- różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
- nieograniczona ilość cen sprzedaży
- indywidualne cenniki dla kontrahentów

Pozostałe kartoteki:

- kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy
- kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
- inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)


Rozrachunki :

- należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
- możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
- w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
- rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
- swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
- rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
- drukowanie wezwań do zapłaty
- obsługa rozrachunków wielowalutowych
- rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
- możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

Finanse:

- ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
- rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
- wydruk raportów kasowych
- możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

Zestawienia:

- stan magazynu, oferty, cenniki
- różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
- zestawienia obrotów magazynowych
- analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
- analizy stanu rozrachunków
- rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców

Inwentaryzacja:

- możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
- wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż:

- proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
- możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
- pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
- możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
- możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
- sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
- łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
- bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów