» Księga podatkowa WF - KaPeR

» Szybka nawigacja: Home | Powrót do Asseco WAPRO | Promocje | Serwis | Mapa strony | KontaktWF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. Program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WF-KaPeR dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej na polskim rynku wersji DOS-owej programu, obecnej na rynku od kilku lat. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Kartoteki:

- Odbiorców, dostawców, innych kontrahentów
- Urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych
- Pracowników
- Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych

Deklaracje podatkowe:

- Obsługa trzech podmiotów gospodarczych
- Rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE.
- Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE na formularzach lub na czystych kartkach.
- Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

- Przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu.
- Możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury.
- Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika.

- Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D

- Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K