» Finanse i księgowość WF - FaKir

» Szybka nawigacja: Home | Powrót do Asseco WAPRO | Promocje | Serwis | Mapa strony | KontaktWF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

WF-FaKir dla Windows to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WF-FaKir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

WF-FaKir dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej, obecnej na polskim rynku od kilku lat, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Ewidencja dokumentów:

- rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
- automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
- możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
- przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
- możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów

Rozrachunki:

- automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
- rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
- automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
- Komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym.

Księga główna:

- szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
- automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT:

- powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
- możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
- możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
- pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.